VI ÅPNER FOR NYE MULIGHETER!

Med våre løsningsorienterete medarbeidere samt ny og oppdatert maskinpark løser vi dine utfordringer effektivt, sikkert og miljøvennlig.

Våre tjenester er i hovedsak rettet mot betong og betongkonstruksjoner. Som navnet vårt viser er «hovedproduktene» betongsaging og boring.


Bedriften har i dag 10 ansatte med bred erfaring og en moderne maskinpark.

En viktig forutsetning for høy produktkvalitet og effektiv produksjon er riktig utstyr. Vår maskinpark består derfor av moderne og spesialisert utstyr. Foruten tradisjonell betongsagutstyr, kjerneborutstyr og wiresagutrustning blir våre tjenester utført med spesialmaskiner og rivningsroboter med tilhørende utrustning.