Våre tjenester er i hovedsak rettet mot betong og betongkonstruksjoner. Som navnet vårt viser er «hovedproduktene» betongsaging og boring.


Bedriften har i dag 10 ansatte med bred erfaring og en moderne maskinpark. En viktig forutsetning for høy produktkvalitet og effektiv produksjon er riktig utstyr. Vår maskinpark består derfor av moderne og spesialisert utstyr. Foruten tradisjonell betongsagutstyr, kjerneborutstyr og wiresagutrustning blir våre tjenester utført med spesialmaskiner og rivningsroboter med tilhørende utrustning.

HMS

NBS AS tar Helse, Miljø og Sikkerhet på alvor. Vi bestreber å etterleve myndighetenes krav når det gjelder HMS og Intern kontroll samt å innføre endringer så snart som mulig når dette kommer. Bedriften har IK/HMS-system som revideres 2 ganger i året.

Sikkerhetsfilosofien er: 

Alle aktiviteter skal utføres med full kontroll slik at det ikke oppstår skade på personell og materiell. Orden og renhold på arbeidsplassen er en forutsetning for dette. Ingen jobb er så viktig eller haster slik at den ikke kan utføres sikkert.

Organisasjon, kompetanse og erfaring

Under rivning er det mye som kan gå galt hvis man ikke har tilstrekkelig kompetanse. Vi kjenner hele prosessen og har anledning til å gi våre oppdragsgivere gode råd før vi setter i gang. Vi har spesialkompetanse på komplisert innvendig rivning, på kjerneboring og betongsaging og på rehabilitering av betong konstruksjoner.
Vi har fast bemanning i Bodø og Meløy. Vi har kontor, lager og verksted på Reipå industriområde. Firmaet ble stiftet i 1986 og omgjort til aksjeselskap i 1991.
Vi har i mer enn 30 år sammenhengende levert og videreutviklet disse tjenestene. Vi har vært med på konjunktursvingninger og andre opp og nedturer, - det er med en viss stolthet vi omtaler oss som seriøs, pålitelig og erfaren.

Medarbeidere

Nordland Betongsagservice

Ansatt 1

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 2

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 3

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 4

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 5

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 6

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 7

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 8

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 9

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 10

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 11

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Nordland Betongsagservice

Ansatt 12

Integer sapien sem, pellentesque a augue a, varius vehicula magna. In imperdiet orci ac fringilla efficitur. Phasellus accumsan suscipit magna sed tincidunt.

Hjemmeside opprettet av