Våre tjenester er i hovedsak rettet mot betong og betongkonstruksjoner. Som navnet vårt viser er «hovedproduktene» betongsaging og boring.

 

Bedriften har ansatte med bred erfaring og en moderne maskinpark. En viktig forutsetning for høy produktkvalitet og effektiv produksjon er riktig utstyr. Vår maskinpark består derfor av moderne og spesialisert utstyr. Foruten tradisjonell betongsagutstyr, kjerneborutstyr og wiresagutrustning blir våre tjenester utført med spesialmaskiner og rivningsroboter med tilhørende utrustning.

HMS

NBS AS tar Helse, Miljø og Sikkerhet på alvor. Vi bestreber å etterleve myndighetenes krav når det gjelder HMS og Intern kontroll samt å innføre endringer så snart som mulig når dette kommer. Bedriften har IK/HMS-system som revideres 2 ganger i året.

Sikkerhetsfilosofien er: 

Alle aktiviteter skal utføres med full kontroll slik at det ikke oppstår skade på personell og materiell. Orden og renhold på arbeidsplassen er en forutsetning for dette. Ingen jobb er så viktig eller haster slik at den ikke kan utføres sikkert.

Organisasjon, kompetanse og erfaring

Under rivning er det mye som kan gå galt hvis man ikke har tilstrekkelig kompetanse. Vi kjenner hele prosessen og har anledning til å gi våre oppdragsgivere gode råd før vi setter i gang. Vi har spesialkompetanse på komplisert innvendig rivning, på kjerneboring og betongsaging og på rehabilitering av betong konstruksjoner.
Vi har fast bemanning i Bodø og Meløy. Vi har kontor, lager og verksted på Reipå industriområde. Firmaet ble stiftet i 1986 og omgjort til aksjeselskap i 1991.
Bedriften har i mer enn 30 år sammenhengende levert og videreutviklet disse tjenestene. Vi har vært med på konjunktursvingninger og andre opp og nedturer, - det er med en viss stolthet vi omtaler oss som seriøs, pålitelig og erfaren.

Nøkkelpersonell

Nordland Betongsagservice

Robert Ueland

Daglig leder

Nordland Betongsagservice

Mark Vermeulen

Betongsaging og -boring, Wiresaging

Nordland Betongsagservice

Åge Hansen

Driftsleder/formann

Nordland Betongsagservice

Bård Jentoftsen

Mur og puss, Betongarbeider, Rivning

Nordland Betongsagservice

Frank Norum

Betongsliping, Betongsaging og -boring, Rivning